Tag: ảo giác

Cách phòng và điều trị bệnh ảo giác ở người già

Cách phòng và điều trị bệnh ảo giác ở người già

Bệnh ảo giác đôi khi còn gọi là chứng ảo giác giác quan (Sensory hallucination), trong đó giác quan bị rối loạn, người trong cuộc tưởng như mình nghe thấy, nhìn thấy, cảm thấy những việc mà thực tế lại