Tag: bệnh rối loạn tiêu hóa

Tư vấn phòng rối loạn tiêu hóa ở người già

Tư vấn phòng rối loạn tiêu hóa ở người già

Bệnh sa dạ dày ở NCT có thể xảy ra lúc tuổi đã cao mà lúc còn trai tráng hoặc trung niên không gặp phải, lý do cũng có thể là do các cơ của thành dạ dày bị yếu