Tag: cách ăn uống cho người cao tuổi

Chế độ ăn và cách ăn uống cho người cao tuổi

Chế độ ăn và cách ăn uống cho người cao tuổi

Phải quan tâm và kiểm tra việc ăn uống của người cao tuổi. Nhiều cụ ăn rồi lại quên, nói là chưa ăn. Một số cụ ăn nhưng không thấy cảm giác no, nên ăn quá mức, ăn thừa. Người