Tag: chế độ ăn uống hằng ngày của người cao tuổi

Những lưu ý trong chế độ ăn uống hằng ngày của người cao tuổi

Những lưu ý trong chế độ ăn uống hằng ngày của người cao tuổi

Tuổi càng cao thì nguồn năng lượng cần thiết đối với cơ thể càng giảm dần. Năng lượng cần thiết mỗi ngày của phụ nữ cao tuổi thấp hơn so với phụ nữ độ tuổi trung niên bởi hoạt động