Tag: lưu ý trong ăn uống của người cao tuổi

Những lưu ý trong ăn uống của người cao tuổi

Những lưu ý trong ăn uống của người cao tuổi

Các thức ăn cay như: hành, gừng, tỏi, ớt, hạt tiêu, phần nhiều tính ôn nhiệt, có tác dụng phát tán và hành khí, ăn ít thì có thể thông dương hỏa dạ dày, thích hợp với người cao tuổi