Tag: người già cần thận trọng khi dùng thuốc

Người cao tuổi cần thận trọng khi dùng thuốc

Người cao tuổi cần thận trọng khi dùng thuốc

Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh phối hợp; dùng thuốc điều trị bệnh này, có thể làm nặng thêm bệnh kia. Hơn nữa, việc điều trị nhiều loại bệnh sẽ dễ dẫn đến tương tác thuốc có hại. Ngày