Tag: tiểu không kiểm soát ở người già

Bệnh tiểu không kiểm soát ở người cao tuổi

Bệnh tiểu không kiểm soát ở người cao tuổi

Tiểu không kiểm soát thường gặp và gây khó chịu ở người cao tuổi. Tỉ lệ mắc tăng theo tuổi và tăng theo mức độ suy yếu cơ thể, và nữ nhiều hơn nam. Rối loạn này ảnh hưởng đến