Tag: tiểu máu ở người cao tuổi

Nguyên nhân gây tiểu máu ở người già

Nguyên nhân gây tiểu máu ở người già

Có hai loại tiểu ra máu ở NCT, tiểu ra máu đại thể và tiểu ra máu vi thể. Tiểu máu đại thể là tiểu máu mà mắt thường có thể nhìn thấy được (cả bệnh nhân, người nhà và